Przedsiębiorstwo Usługowe BOR-POL

Przedsiębiorstwo Usługowe Bor-Pol zajmuje się wykonywaniem prac związanych z remontem, montażem oraz wytwarzaniem urządzeń energetycznych, takich jak: zbiorniki olejowe, podgrzewacze regeneracyjne, rurociągi technologiczne, itp. Ponadto Spółka prowadzi czynnosci związane z ochroną antykorozyjną konstrukcji stalowych (nanoszenie powłok malarskich, metalizacja natryskowa).Przedsiębiorstwo Usługowe
BOR-POL Sp. z o.o.

Siedziba, Księgowość:
ul. Piłsudskiego 21, 32-620 Brzeszcze

NIP: 549-21-20-289
REGON: 270696067


Biuro:
Ul. Azot 4a, 43-600 Jaworzno

Zarząd Spółki
--line--

Prezes Zarządu

Tomasz Zięcik

Tel. +48 604 449 637
e-mail:

Prokurent

Julian Nosal, Jan Wilk

Tel. +48 32 745 35 30
e-mail:

Sekretariat
--line--

Tel. +48 32 745 35 30
e-mail:

Dział Techniczny, Serwis:
--line--

Tel. +48 602 490 149
e-mail:

Dział Eksportu
--line--

Tel. +48 604 449 637
e-mail:

Ksiegowość
--line--

Tel. +48 604 508 118
e-mail:Przedsiębiorstwo Usługowe
BOR-POL Sp. z o.o.
ul. Pilsudskiego 21, 32-620 Brzeszcze
Sad Rejonowy w Krakowie XII Wydzial Gospodarczy, KRS0000064613, Kapital zakladowy: 1.250.000,00 PLN