Przedsiębiorstwo Usługowe BOR-POL

Przedsiębiorstwo Usługowe Bor-Pol zajmuje się wykonywaniem prac związanych z remontem, montażem oraz wytwarzaniem urządzeń energetycznych, takich jak: zbiorniki olejowe, podgrzewacze regeneracyjne, rurociągi technologiczne, itp. Ponadto Spółka prowadzi czynnosci związane z ochroną antykorozyjną konstrukcji stalowych (nanoszenie powłok malarskich, metalizacja natryskowa).


Lista referencyjna wykonanych usług

Montaż skraplaczy, przerurowania - TK 50 MW - 850 MW

Photo

Certyfikat 1


El. Łaziska, blok nr 1 1992, TK-125 MW
El. Łaziska, blok nr 2 1993, TK-125 MW
El. Łaziska, blok nr 4 1994, TK-200 MW
El. Skawina, blok nr 7 1997, TK-50 MW
El. Jaworzno III, blok nr 1 1995, TK-200 MW
El. Pątnów, blok nr 6 1995, TK-200 MW (Siemens)
El. Skawina, blok nr 4 1995, TK-100 MW
El. Łaziska, blok nr 9 1996, TK-200 MW
El. Pątnów, blok nr 5 1996, TK-200 MW
El. Jaworzno III, blok nr 6 1996, TK-200 MW
El. Skawina, blok nr 6 1996, TK-100 MW
El. Łaziska, blok nr 10 1997, TK-200 MW
El. Jaworzno III, blok nr 5 1997, TK-200 MW
El. Siersza, blok nr 3 1997, TK-125 MW
El. Siersza, blok nr 6 1997, TK-125 MW
El. Jaworzno II, blok nr 6 1997, TK-50 MW
El. Jaworzno III, blok nr 3 1998, TK-200 MW
El. Pątnów, blok nr 2 1998, TK-200 MW
El. Jaworzno II, blok nr 5 1998, TK-50 MW
El. Jaworzno III, blok nr 2 1999, TK-200 MW
El. Jaworzno III, blok nr 4 1999, TK-50 MW
El. Pątnów, blok nr 1 1999, TK-200 MW
El. Pątnów, blok nr 2 2000, TK-200 MW
El. Jaworzno III, blok nr 4 2000, TK-200 MW
El. Halemba, blok nr 4 2000, TK50 MW
El. Turów, blok nr 5 2001, TK 200 MW
El. Turów, blok nr 4 2002, TK 200MW
El. Ostrołęka, blok nr 1 2003, TK200MW
El. Połaniec, blok nr 2 2004, TK 200MW
El. Połaniec, blok nr 4 2005, TK 200MW
El. Bełchatów – 2009, TK 850 MW
El. Pątnów - blok nr 1 / 2010, TK 230 MW
El. Adamów – blok nr 2 /2010, TK 230 MW
El. Pątnów – blok nr 2 / /2011, TK MV-F6500
El. Pątnów , blok nr 3, 2012, 200-KCS-2
El. Łaziska, blok nr 11, 2012, TK 225 MW, częściowa wymiana rur
EC Zofiówka, TC 32/1, 2013, częściowa wymiana rur
El. Dolna Odra, blok nr 5, 2013, modernizacja kondensatora, przerurowanie i usztywnienie rur dodatkowymi przegrodami tłumiącymi
El. Łaziska, blok nr 10, 2013, częściowa wymiana rur

Metalizacja skraplaczy i zabezpieczenie antykorozyjne sit i komór
Photo

Certyfikat 2

Photo

Certyfikat 3

Photo

Certyfikat 4

Photo

Certyfikat 5

Photo

Referencje 1

Photo

Referencje 2

Photo

Referencje 3

Photo

Referencje 4El. Łaziska, blok nr 1 - 6, mat. lm 60 k / 1992-1998
El. Siersza, blok nr 1 - 6, mat. lm 60 k / 1995-1999
El. Jaworzno III, blok nr 1 - 6, mat. lm 60 k / 1983-1996
El. Kozienice, blok nr 1 - 8, mat. lm 60 k / 1992-1997
El. Połaniec, blok nr 1 - 4, mat. lm 60 k / 1992-1994
El. Dolna Odra, blok nr 1 - 3, mat. lm 60 k / 1992
El. Jaworzno II, blok nr 1 - 2, mat. lm 60 k / 1997 - 1998
El. Pątnów, 1 blok, mat. 1HI8N9T / 1995
El. Pątnów, 3 bloki, mat. lm 60 k / 1995 - 1997
El. Pątnów, 2 bloki, mat.Cu 3,15 / 1998 - 1999
El. Pątnów, 1 blok, mat. lm 60 k / 2000
El. Halemba, blok nr 4, mat. lm 60 k / 2000
El. Rybnik, 4 bloki, mat. lm 60 k / 1995 - 1998
El. Kozienice, blok nr 4, mat. lm 60 k / 2004
El. Konin, blok nr 5, mat. lm 60 k / 2005
El. Kozienice, blok nr 5, mat. lm 60 k / 2006
El. Adamów, blok nr 4, mat. lm-60 k / 2008
EC Głogów, blok nr 3, mat. lm-60 k / 2008
El. Ostrołęka, blok nr 1, mat. lm-60 k / 2008
El. Połaniec, blok nr 2, mat. lm-60 k / 2008
El. Adamów, blok nr 2, mat. lm-60 k / 2009
El. Kozienice, blok nr 2, mat. lm-60 k / 2009
El. Pątnów, blok nr 1, mat. lm-60 k / 2010
El. Kozienice, blok nr 10, mat. lm-60 k / 2010
El. Kozienice, blok nr 1, mat. lm-60 k / 2010
El. Adamów, blok nr 2, mat. lm-60 k , komponenty Belzona / 2010
El. Pątnów, blok nr 2, mat. lm-60 k, komponenty Belzona / 2011
El. Adamów, blok nr 1, mat. lm-60 k, komponenty Belzona / 2011
El. Adamów, blok nr 3,mat. Lm-60 k, kompozyt Belzona 5811 / 2012
El. Pątnów, blok nr 3,mat. Lm-60 k, kompozyt Belzona 5811 / 2012
El. Łaziska, blok nr 11, zabezpieczenie antykorozyjne farbami epoksydowymi / 2012
EC Zofiówka, TC 32/1, kompozyt Belzona / 2013
El. Dolna Odra, blok nr 5, kompozyt Belzona / 2013
El. Łaziska, blok nr 10, zabezpieczenie antykorozyjne farbami epoksydowymi / 2013

Metalizacja zbiorników głównych oleju

Turbiny "zgo" El. Jaworzno III - 6 bloków - al00 / 1984-1988
El. Kozienice - 8 bloków - al00 / 1991-1996
El. Połaniec - 6 bloków - al00 / 1984-1986
El. Dolna odra - 4 bloki - al00 / 1989-1986
El. Turów - blok nr 9 - al00 / 1999
El. Turów - blok nr 10 - al00 / 2001

Remont podgrzewaczy, wykonanie wkładów rurowych podgrzewaczy

El. Jaworzno III, blok nr 1 - 6 / 1994-1996
El. Łaziska, blok nr 1 - 2 / 1994-1996
El. Łaziska, blok nr 9 - 12 / 1994 - 1996
El. Jaworzno III, blok nr 4 / 1999
El. Jaworzno III, blok nr 1 / 2000
El. Pątnów – podgrzewacz wody CT-6088 PN350/320/XN4 / 2003
El. Konin - wkłady podgrzewacza SP-MV-F300 2szt./ 2005
El. Konin - przerurowanie podgrzewacza 2szt. / 2005
El. Konin - wkład rurowy PNP nr 2 / 2006
El. Jaworzno III - wkład rurowy PNC typ PN130 - 3 / 2006
El. Jaworzno III - wkład rurowy PN 500/420 - 3 / 2006
El. Jaworzno III, blok nr 1 - 6 / 2001 / 2007
El. Jaworzno III, XN 5 / 2008
El. Jaworzno III , modernizacja XN3, CT2 / 2011
El. Jaworzno III, remont wkładu rurowego (OXB2) / 2011
El. Adamów, wykonanie 3 nowych wkładów rurowych MVF-300 / 2012
El. Jaworzno III, blok nr 4, modernizacja XN3, CT2 / 2012
El. Jaworzno III, blok nr 1, przygotowanie wymienników regeneracji niskoprężnej XN3, XN4, XN5, CT2 do rewizji wewnętrznej / 2013
El. Jaworzno III, przygotowanie wymiennika OXB2 do rewizji wewnętrznej / 2013
El. Jaworzno III, przygotowanie wymiennika OXABS1 do rewizji wewnętrznej / 2013
El. Jaworzno III, przygotowanie 2 szt. wymienników WP/10/10/2 do rewizji wewnętrznej / 2013
El. Jaworzno III, blok nr 6, modernizacja XN3, CT2 / 2013

Remont chłodnic olejowych układu smarnego i uszczelniającego

El. Jaworzno III, blok nr 6 / 1997
El. Jaworzno III, blok nr 1-6 / 1994-1997
El. Łaziska, blok nr 1 - 2 / 1995-1997
El. Łaziska, blok nr 9 - 12 / 1994-1997
El. Jaworzno III, blok nr 3 - 6 / 1998 - 1999
El. Jaworzno III, blok nr 4 / 2000
El. Jaworzno III, blok nr 1 - 6 / 2001 - 2007
El. Jaworzno III, blok nr 1 – 6 / 2003-2005
El. Siersza, blok nr 2 / 2006
El. Jaworzno III, blok nr 2/2009
El. Jaworzno III, blok nr 5/2009
El. Jaworzno III, blok nr 6, wykonanie 4 szt. nowych wkładów chłodnic oleju F-60 /2013
El. Dolna Odra, blok nr 1, wykonanie 2 szt. nowych wkładów chłodnic oleju F-60 / 2013

Wykonanie i wymiana kompensatorów bocznych skraplaczy TK 200MW SF11420

El. Pątnów - blok nr 1, 3 / 1994 - 1996
El. Jaworzno III - blok nr 1 - 6 / 1999 - 2005
El. Połaniec - blok 1 - 7 / 2004 - 2007
El. Połaniec – blok nr 2/2008
El. Pątnów – blok nr 1/2010
El. Pątnów – blok nr 2/2011
El. Pątnów – blok nr 3 / 2012

Remonty turbosprężarek

El. Jaworzno III , SP 1 /2009
El. Jaworzno III, SP 4 typ III HL 707-3 / 2009
El. Jaworzno III , SP 4 /2009
El. Jaworzno III , SP 5 /2009
El. Jaworzno III, SP1-5, zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz zbiorników wyrównawczych / 2009
El. Jaworzno III, HL 707-3/2011
El. Jaworzno III, SP5 typ HL 707/2011
El. Jaworzno III, SP3 typ HL 707/2011
El. Siersza, SP typ HL 707 / 2012
El. Jaworzno III, SP typ HL 707 / 2012
El. Jaworzno III, SP typ HL 707-3 / 2013


Zestawienie urządzeń wykonanych dla firmy Siemens

Obudowa Generatora TLRI
Typ Rok wykonania
108/46-36 - 15 szt.
115/52 - 5 szt.
108/46-36 - 5 szt.
115/36 - 3 szt.
115/52 - 9 szt.
115/52 - 3 szt.
115/36 - 5 szt.
108/46-36 -1 szt.
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003

Obejście Parowe
Nazwa Rok wykonania
Tapada
Iskenderun 1
Knapsack
2000
2001
2006

Kompensatory
Nazwa Rok wykonania
Ruba Tecnica - 2 kpl.
PTSI Indonezja - 1 kpl.
PTSI Indonezja - 2 kpl.
PTSI Indonezja - 8 kpl.
PTSI Indonezja - 3 kpl.
PTSI Indonezja - 3 kpl.
PTSI Indonezja - 5 kpl.
PTSI Indonezja - 3 kpl.
T-Power, 12322 – 1 kpl.
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2008
2009
2009

Wylot pary turbiny niskoprężnej
Nazwa Rok wykonania
Athens 3
Naco Nogales
Harqualaca
Allegheny Energie Unit 5
Niles 1
Niles 2
Allegheny Energy St. Joseph
LOA - Mat He 10,3
Pont Sur Sambre
Pego Unit 1 12061
T-Power CCGT
CEE-1009
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2006
2008
2009
2011

Korpus zewnętrzny turbiny niskoprężnej
Nazwa Typ Rok wykonania
Acadia 1,2
Hermiston
Hamborn
Mr. Bethel
Zayzoon
AL Nasserieh
Knapsack
Herdecke
Andong
8,7 m2
8,7 m2
8,9 m2
8,7 m2
5 m2
5 m2
12,5 m2
12,5 m2
6,9 m2
2001
2001
2001
2001
2006
2006
2006
2006
2013

Cylinder turbiny niskoprężnej
Nazwa Rok wykonania
Naco Nogales
Niles 2
Allegheny Energy St. Joseph
LOA Mat He 10,3
2001
2002
2003
2003

Korpus wewnętrzny turbiny niskoprężnej
Nazwa Typ Rok wykonania
Calpine Metcalf
Calpine Otay Mesa
Calpine Fremont
Calpine Osprey
Newport Thunderbird
Norte Fluminese
Silver Bow
Calpine RMEC
Orion Kelson Ridge 1
LOA Material Innengehause
LOA Material Innengehause
Monroe 2
NPPD Cooper
LA Cygne - 2 szt.
Bang Pakong Unit 1 - 2szt.
Bang Pakong Unit 2 - 2szt.
Kogan Creek LP 1
Kogan Creek LP 2
Zayzoon
Al Nasserieh
South Texas Project ND 2
South Texas Project ND 1
South Texas Project Unit 2 ND 1
South Texas Project Unit 2 ND 2
South Texas Project Unit 2 ND 3
Deely 1 ND1
Deely 2 ND1
Parish 8
Termozulia 2
Incheon CCPP Extension
Tamare 11883
AuB lp inner casing 40017335
AuB lp inner casing 40017443
Gonyu 12109
Mellach 1 40017624
AuB lp inner casing 40017444
Farley 1 LP 1
Farley 1 LP 2
Watts Bar 2 LP 1
Watts Bar 2 LP 2
Watts Bar 2 LP 3
St. Lucie 2
Mellach 2
Farley 2 LP 1
Farley 2 LP 2
St. Lucie 1 LP 2
St. Lucie 1 LP 1
Bhel Barh Stage II – część dolna, modernizacja z GuD na DkW
Ringhals 1 Unit 11 LP 1 - dla elektrowni atomowej
Bruce 1 LP 1
Bruce 1 LP 2
Bruce 2 LP 1
Bruce 2 LP 2
Bruce 2 LP 3
Nuon Twingo Diemen
Ringhals 1 Unit 12 LP 1 – dla elektrowni atomowej
Ringhals 1 Unit 12 LP 3 – dla elektrowni atomowej
LPI 1032/1033
LPI 1039/1040
LPI 1059/1060
LPI 1041/1042
LPI 1047/1048
LPI 1055/1056
LPI 1072/1073
LPI 1074/1075
LPI 1076/1077
LPI 1108/1109
LPI 1132/1133
LPI 1124/1125
LPI 1130/1131
Lausward
Raghunathpur Unit 10
Jeffrey ND1
Jeffrey ND2
8,7 m2
8,7 m2
10,3 m2
8,7 m2
10,3 m2
10,3 m2
8,7 m2
10,3 m2
8,7 m2
10,3 m2
10,3 m2
8,7 m2
13,9 m2
6,9 m2
6,3 m2
6,3 m2
5,0 m2
5 m2
5 m2
5 m2
13,9 m2
13,9 m2
13,9 m2
13,9 m2
13,9 m2
8,7 m2
8,7 m2
6,9 m2
8,7 m2
8,7 m2
8,7 m2
12,5 m2
12,5 m2
12,5 m2
12,5 m2
12,5 m2
13,9 m2
13,9 m2
12,1 m2
12,1 m2
12,1 m2
12,4 m2
12,5 m2
13,9 m2
13,9 m2
13,9 m2
13,9 m2
-
-
8,7 m2
8,7 m2
8,7 m2
8,7 m2
8,7 m2
12,5 m2
-
-
12,5 m2
8,7 m2
8,7 m2
8,7 m2
12,5 m2
12,5 m2
6,9 m2
6,9 m2
6,9 m2
12,5 m2
12,5 m2
12,5 m2
12,5 m2
12,5 m2
12,5 m2
5,6 m2
5,6 m2
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2003
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013

Kondensatory
Nazwa - Kraj wysyłki Typ Rok wykonania
Otahuhu - Nowa Zelandia
Santa Rita 11 - Filipiny
Santa Rita 12 - Filipiny
Santa Rita 21 - Filipiny
Santa Rita 22 - Filipiny
Cottam - Anglia
St. Francis 1 - USA
Poolbeg - Irlandia
Mainz-Wiesbaden - Niemcy
Donaustadt - Austria
Hamborn - Niemcy
Köln-Niehl - Niemcy
Termoli - Włochy
Sagunto 1 - Hiszpania
Sagunto 2 - Hiszpania
Sagunto 3 - Hiszpania
Sumgait - Azerbejdżan
Hamm Uentrop 1 - Niemcy
Hamm Uentrop 2 - Niemcy
Herdecke - Niemcy
Cau Mau - Wietnam
Songkhla - Malezja
Pont Sur Sambre -Francja
Timelkam - Austria
Irsching 5 - Niemcy
Niederaussem G - Niemcy
Niederaussem H - Niemcy
Westfalen D 12015 - Niemcy
Ibbenbüren 12167 - Niemcy
T-Power 12322 - Belgia
Mellach 1 - Austria
Mellach 2 - Austria
Westfalen E - Niemcy
Eemshaven 1 - Holandia
Eemshaven 2 – Holandia
Nyaganskaya 3- Rosja
Knapsack 2 - Niemcy
Torrent DGEN 1 - Indie
Torrent DGEN 2 - Indie
Torrent DGEN 3 - Indie
Nuon Twingo Diemen – Holandia
Monsenergo TEZ 20 - Rosja
Novosalavatskaya – Rosja
Samsun - Turcja
1KGE-45x64-2USB65
1KGE45x51,5-2USB78
1KGE45x51,5-2USB78
1KGE45x51,5-2USB78
1KGE45x51,5-2USB78
1KGE45x61-2USS70
1KGE35x51,5-2USs70
2KGE35x64,5-2USP77
1KNE72x40-2TSS113
1KNE68x35-2TSS89
1KNE72x38-2USS95
1KNE73X40-2TSS113
1KNE82x42, 4-2TSS107
1KGE45x55-2TSP88
1KGE45x55-2TSP88
1KGE45x55-2TSP88
Scon3000-30x76,5-2UTC70
Scon1000-45x55-2USP90
Scon1000-45x55-2USP90
Scon2000-45x85,5-2USC80-T
Scon3000-35x59-UTC85-T
Scon3000-40x59-2USS85-T
Scon1000-45x55-2USC
Scon4000-64x36-2DSC108,2
Scon6000-67x46-2DSC105
Scon 6000
Scon 6000
Scon 6000
Scon 6000
Scon 1000
Scon 4000
Scon 4000
Scon 6000
Scon 6000
Scon 6000
Scon 1000
Scon 1000
Scon 1000
Scon 1000
Scon 1000
Scon 4000 - 76x48x2DTC108
Scon 4000
Scon 4000
Scon 2000
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2013

Wiercenie ścian sitowych i przegród kondensatora
Nazwa Rok wykonania
Bayer-Dormagen
Seebank
Niederaußem
San Lorenzo 1+2
Iskenderun 1
Iskenderun 2
Panglima
Phu My-3
Ribatejo
Ribatejo II
Tahaddart
Moncalieri
Gezer 3
Gezer 4
Campo de Gibraltar 1
Campo de Gibraltar 2
Palos de la Frontera 1
Palos de la Frontera 2
Palos de la Frontera 3
Arrubal 1
Arrubal 2
Basf Antwerpen
Farge
Ribatejo III
Okiluoto
Antalya 12493
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2005
2009

Hot-Box
Nazwa Rok wykonania
Toul 12779
Denizli 12662
2011
2011

Dyfuzory
Nazwa Rok wykonania
Jeffrey ND2
2013


Przedsiębiorstwo Usługowe
BOR-POL Sp. z o.o.
ul. Pilsudskiego 21, 32-620 Brzeszcze
Sad Rejonowy w Krakowie XII Wydzial Gospodarczy, KRS0000064613, Kapital zakladowy: 1.250.000,00 PLN