Przedsiębiorstwo Usługowe BOR-POL

Przedsiębiorstwo Usługowe Bor-Pol zajmuje się wykonywaniem prac związanych z remontem, montażem oraz wytwarzaniem urządzeń energetycznych, takich jak: zbiorniki olejowe, podgrzewacze regeneracyjne, rurociągi technologiczne, itp. Ponadto Spółka prowadzi czynnosci związane z ochroną antykorozyjną konstrukcji stalowych (nanoszenie powłok malarskich, metalizacja natryskowa).


DZIAŁ EKSPORTU

Photo

więcej zdjęć  >>

Konstrukcje Stalowe:

- kondensatory
          - korpusy wewnętrzne turbin
          - korpusy zewnętrzne turbin
          - korpusy wylotu pary
          - korpusy generatorów
          - inne konstrukcje według projektu zamawiającego

DZIAŁ TECHNICZNY

   

Prace związane z piaskowaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym:

- kondensatorów (skraplaczy)
          - chłodnic
          - chłodnic olejowych
          - podgrzewaczy
          - rurociągów
          - konstrukcji taśmociągów; „skośnych mostów”
          - chłodni kominowych
          - barier i poręczy
          - estakad

   

Metody zabezpieczeń antykorozyjnych:

- metalizacja
          - farby epoksydowe
          - kompozyty

Photo
   

Remonty podgrzewaczy i kondensatorów (skraplaczy):

- przygotowanie wymienników do rewizji UDT
          - przerurowanie (wymiana rur – rury proste, u-rury)
          - modernizacje
          - rozwalcowanie rur
          - wytwarzanie i montaż kompensatorów

   

Wykonawstwo nowych wymienników ciepła

   

Bieżące remonty i modernizacje:

- wymiany krat podestowych
          - wymiany kompensatorów gumowych i przepustnic na rurociągach
          - remonty i przeglądy chłodnic olejowych
          - wymiany zaworów
          - czyszczenia kanałów i prace porządkowe
          - remonty podestów
          - remonty sprężarek powietrza
          - remonty przepompowni, sprężarkowni, etc.

Photo
   

Wykonawstwo (wiercenie) den sitowych i przegród:

- wiertarka pionowa MPN 1-40 CNC
          - przestrzeń robocza 4750 x 6500 mm
          - głębokość wiercenia do 300 mm
          - wiercenie otworów cylindrycznych i rowkowanych


Przedsiębiorstwo Usługowe
BOR-POL Sp. z o.o.
ul. Pilsudskiego 21, 32-620 Brzeszcze
Sad Rejonowy w Krakowie XII Wydzial Gospodarczy, KRS0000064613, Kapital zakladowy: 1.250.000,00 PLN